Trang chủ

UBND phường

Phường Lê Lợi triển khai mô hình "Chính quyền điện tử"
Ngày đăng 08/05/2017 | 04:09 | Lượt xem: 723

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền mô hình chính quyền điện tử đến người dân trên địa bàn, đoàn viên chi đoàn cơ quan phường Lê Lợi đã tổ chức tuyên truyền và đăng ký tài khoản công dân cho các hộ gia đình trên địa bàn phường