Trang chủ

UBND phường

Đăng ký nghĩa vụ quân sự và công dân trong độ tuổi dân quân tự vệ
Ngày đăng 10/04/2016 | 09:03 | Lượt xem: 977

Ngày 9.4.2016 Hội đồng NVQS phường Đồng Quốc Bình tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự và công dân trong độ tuổi dân quân tự vệ

Thực hiện kế hoạch số 10/KH-HĐNVQS ngày 5 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường về đăng ký nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân và công dân trong độ tuổi dân quân tháng 4 năm 2016.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đòan thể, các tổ chức kinh tế xã hội và người dân trong việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, pháp lênh về dự bị động viên, Luật dân quân tự vệ. Thống nhất phương pháp tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký công dân trong độ tuổi dân quân tự về cho các đối tượng. Làm cơ sở nắm chắc số lượng, chất lượng và tình hình di biến động nguồn động viên, tuyển quân, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên năm 2016 và các năm tiếp theo.