Xuất bản thông tin

098b03d13079ca279368.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 3

de4038c15e68a436fd79.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 3

74613ece0466fe38a777.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 3

CV 170 về việc tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19

Ngày đăng 25/05/2020 | 11:19 | Lượt xem: 10
/documents/31653/1508140/CV+170+ve+tiep+tuc+tuyen+truyen+cac+bien+phap+phong%2C+chong+dich+Covid+19.signed.pdf/3eab9e39-d218-4f36-90dd-c1c9f1a46ef5

Dự thảo Báo cáo Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 của thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 25/05/2020 | 10:02 | Lượt xem: 8
Văn bản tham gia ý kiến vào dự thảo gửi về Văn phòng UBND phường Lê Lợi  đến hết 11h30" ngày 27/5/2020 qua gmail: baohaleloi@gmail.com để tổng hợp ...

Công văn số 04 của Phòng Văn hóa và thông tin Quận Ngô Quyền về việc Hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Ngày đăng 25/05/2020 | 08:59 | Lượt xem: 9
/documents/31653/1546362/HD+04+ve+day+manh+cong+tac+tuyen+truyen+cai+cach+hanh+chinh+nam+2020.pdf/9e78fdc5-9690-4c14-89e3-f6259c0a696e

44.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

33.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

22.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

11.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

122.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

1222.jpg

Ngày đăng Lượt xem: 1

DHp Le Loi (176).JPG

Ngày đăng Lượt xem: 1